NHA KHOA PAK

𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 615 Nguyen Trai F11, Q5 TP HCM

𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: https://nhakhoapak.com/

𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺:  www.instagram.com/pakdental

𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: www.facebook.com/nhakhoapak 

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 028.7777.2225

𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞  𝐙𝐚𝐥𝐨: 035.822.2225

𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐦𝐞: 9:00 am ~ 19:00 pm

PHÒNG KHÁM DA LIỄU BY CLINIC

𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 662/38 Sư Vạn Hạnh F12, Q10 TP HCM

𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: https://www.facebook.com/byclinic.vn

𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺: https://www.instagram.com/byclinic.vn/

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0839555558

𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐙𝐚𝐥𝐨: 0785555559

𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐦𝐞: 10:00 am ~ 20:00 pm